Siirry pääsisältöön

Kohti kaikille turvallisempaa osallistumista

entry-image

Suomen Jazzliiton yhdenvertaisuussuunnitelma 2021–2023 valmistui syksyllä 2020. Laadimme joka vuodelle toimenpideohjelman, jolla pyrimme varmistamaan tavoitteisiimme pääsemisen.

Jazzliiton yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoitus on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista kaikessa toiminnassamme sekä estää kaikenlainen syrjintä. Vuoden 2022 toimenpiteisiin kuuluu mm. epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisy, eli turvallisemman tilan ohjeistuksen laatiminen Jazzliitolle sekä kaikkiin tapahtumiimme ja tilaisuuksiimme. Näihin yhteisiin periaatteisiin sitoutamme myös yhteistyökumppanimme. Tarkennamme myös tähän liittyen toimintaohjeitamme sopimattoman käytöksen raportointiin ja siihen puuttumiseen. Nimeämme Jazzliitolle luottamushenkilön, jolle voi ilmoittaa luottamuksellisesti häirintä- tai ahdistelutapauksista, tai keskustella tilanteista hänen kanssaan.

Koko henkilökuntamme ja johtomme kouluttautuu edelleen yhdenvertaisuustyössä. Tarjoamme jäsenillemme koulutustilaisuuksia yhdenvertaisuuden edistämisestä työyhteisöissä ja konserttituotannoissa. Ensimmäisissä, syyskaudella 2021 pidetyissä tilaisuuksissa olemme käsitelleet turvallisemman tilan ohjeistuksen laatimista sekä keskustelleet moninaisuuden huomioimisesta jazzalalla. Koko jazzalalle suunnatuilla Jazzkahveilla keskusteltiin hetki sitten turvallisemmista tiloista, työturvallisuudesta, häirinnästä, vastuista ja lainsäädännöstä.

Jazzliitto on allekirjoittanut teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi musiikkialalla sekä European Jazz Networkin manifestin sukupuolten tasa-arvosta jazzalalla. Jazzliiton viestintästrategiassa olemme nostaneet yhdeksi kolmesta viestinnän päätavoitteestamme, että Jazzliiton viestintä on saavutettavaa ja yhdenvertaisuutta edistävää; haluamme mahdollistaa helpon pääsyn jazzia koskevan tiedon ääreen kaikille. Tavoitteissamme onnistumista seuraamme Jazzliiton vuonna 2020 perustetussa yhdenvertaisuustyöryhmässä ja muun muassa kyselytutkimusten avulla.

Olemmeko nyt tehneet tarpeeksi syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi toimialaltamme, olemmehan myös mukana musiikkialan yhteisissä hankkeissa ja kampanjoissa vastuullisen ja yhdenvertaisemman musiikkialan rakentamiseksi. Emme. Työ tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työkulttuurin ja koko toimialan puolesta on jokapäiväistä työtä sen eteen, että huomioimme työmme arjessa jatkuvasti tilanteita, joissa voimme toimia paremmin, kantaa vastuuta, kuunnella, ja oppia lisää. Voimme jatkuvasti kasvattaa omaa tietoamme ja osaamistamme työstä tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi, ja myös jakaa meillä olevaa tietoa eteenpäin.

Olemme asettaneet yhdenvertaisuussuunnitelmassa kunnianhimoisen tavoitteen itsellemme: Suomen Jazzliitto haluaa omalla toiminnallaan olla esimerkkinä ja innostajana koko jazzalalla. Tässä on meille motivoiva tavoite, joka myös muistuttaa meitä jokaisessa arjen valinnassamme siitä, että vain konkreettisin, yhdessä sovituin askelmerkein voimme edetä kohti asetettua tavoitetta.


Maria Silvennoinen
Toiminnanjohtaja
Suomen Jazzliitto 


Suomen Jazzliitto on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsen.

Kuva: Maarit Kytöharju

Kommentoi