Siirry pääsisältöön

Jazzyrittäjä! Hae mukaan jazzvientihankkeeseen!

entry-image

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Jazz Finland International -hankkeeseen 110 000 euroa kulttuurivientiavustusta. Vuonna 2016 aloitetussa hankkeessa edistetään suomalaisten jazzalan kansainvälistymistä. Mukaan haetaan nyt myös uusia yrityksiä.

Jazz Finland International-hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen jazzmusiikin esiintymistoimintaa, tunnettuutta, näkyvyyttä, verkostoja ja arvostusta kansainvälisesti, sekä kehittää kotimaisten jazzalan yritysten vientiosaamista erityisesti kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja verkostojen rakentamisen osalta. Hankkeen ansiosta lisääntynyt jazzvienti tuo mukanaan uusia työmahdollisuuksia niin suomalaisille muusikoille kuin heidän taustajoukoilleenkin. Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla hankkeen piirissä syntyväksi suunniteltujen sopimusten, esiintymisten, julkaisujen ja tapahtumien toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.8.2017 päättyvälle hankkeen ensimmäiselle kaudelle 80 000 euroa Kulttuuriviennin kärkihanke -tukea. Toisen vaiheen toimenpiteitä ministeriö rahoittaa 110 000 euron kulttuurivientituella. Hankekausi alkaa 2.8.2017 ja päättyy vuoden 2018 lopussa. Hanketta koordinoi Suomen Jazzliitto ry.

Hanke koostuu kahdesta osasta: yrityskohtaisista toimenpiteistä sekä kaikille yrityksille yhteisistä toimenpiteistä. Vielä kesken olevassa ensimmäisessä kaudessa on mukana 11 kotimaista jazzalan yritystä. Yrittäjät tekivät hankekaudelle kukin omiin tarpeisiinsa sopivan vientisuunnitelman, jota toteutettiin vuosien 2016–2017 aikana. Tuen avulla onnistuttiin solmimaan sopimuksia agentuurien ja levy-yhtiöiden kanssa ja saamaan projekteille kansainvälistä näkyvyyttä ja tärkeää jalansijaa kohdemarkkinoilla. Kaikille yhteisiä toimintoja olivat muun muassa mentorointipalvelut, markkinointikoulutus, messut ja verkostoitumistilaisuudet.

Hankkeen osallistujat ovat Aki Rissanen Music, Annamaija Music Company, Astra Music, Boulder Music Helsinki, Creatika Agency, Eclipse Music, Hub Productions, Jazz HUG, No Problem! Music, Vapaat äänet ja We Jazz Oy.

Uudella hankekaudella yritykset jatkavat vientitoimenpiteitään, ja mukaan haetaan näiden yhdentoista yrityksen lisäksi uusia toimijoita. Yhteisiä koulutusalueita tulevat olemaan osallistujien toiveesta muun muassa kansainvälisen manageri- ja agenttitoiminnan ja markkinointiviestinnän kehittäminen. Yhteistyökumppanina koulutuksessa ja mentoroinnissa toimii Luovien alojen agentit ja managerit Agma ry.

Hae mukaan Jazz Finland International -hankkeeseen 

Jazzliitto hakee uusia osallistujia Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan kansainvälistymishankkeeseensa. Mukaan voivat hakea vientihalukkaat jazzalan yritykset ja artistiyrittäjät (t:mi, ky, oy, osuuskunta), joilla on jo olemassa olevia kansainvälisiä avauksia. Hakijan tulee toimittaa Jazzliitolle alustava suunnitelma, jossa esitellään hankekauden aikana (2.8.2017–31.12.2018) tehtävät vienti- ja kansainvälistymistoimenpiteet, hakijan kansainväliset tavoitteet sekä suunnitellut kohdemarkkina-alueet. Suunnitelman mukana tulee toimittaa myös alustava budjetti. Omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 % suunnitelman kokonaisbudjetista (hankeraha + omarahoitus). Hyväksyttäviin hankekustannuksiin luetaan matka- ja majoituskulut, artistipalkkiot, ostopalvelut (viestintä, jakelu, edustus kohdemarkkinoilla yms.) sekä myös agentin/tuottajan palkkiot. Mukaan valittavien yritysten suunnitelmat käydään läpi ja tarkennetaan projektikoordinaattorin kanssa hankkeen käynnistyttyä.
 
Hakemukset tulee toimittaa 14.6.2017 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@jazzfinland.fi. Hakijoille ilmoitetaan tuloksista ennen juhannusta.
 
Lisätietoja hankkeesta sekä hausta antaa
Toiminnanjohtaja Ami Vuorinen
040 742 2524
ami.vuorinen@jazzfinland.fi

 

Kommentoi