Oppilaitokset

ÄLÄ POISTA

Espoon musiikkiopiston pop/jazzlinja Ebeli

esp

Ebeli on Espoon musiikkiopiston taiteellisesti ja pedagogisesti itsenäinen pop/jazzlinja, jolla annetaan espoolaisille nuorille rytmimusiikin laadukasta opetusta kotimaisin huippuvoimin.

Ebeli tähtää kokonaisvaltaisen, monipuolisen muusikkouden kehittämiseen. Opetuksessa otetaan huomioon pop- ja jazzmusiikin erityispiirteet, kuten improvisointi ja bändityöskentely. Ebelissä ei anneta alkeisopetusta, joten pyrkijöiltä odotetaan perusteiden hallintaa. Ohjeelliset ikärajat Ebelin oppilailla ovat 12-25 vuotta. Alkuopetusta akustisissa soittimissa antaa mm. Espoon musiikkiopisto EMO.

Ebeliin haetaan oppilasvalintojen kautta. Oppilaspaikka Ebelissä mahdollistaa sivuaineopinnot sekä ryhmäaineiden hyödyntämisen myös EMOssa. EMOn oppilaat voivat vastaavasti hakea sivusoitinta Ebelistä. Oppilasvalinnat järjestetään vuosittain toukokuun lopussa ja hakuaika on huhti-toukokuussa.

Ebeli on alunperin Martti Lappalaisen vuonna 1996 perustama yksityinen musiikkiopisto, jonka rehtorina hän toimi vuoteen 2006 asti. Tammikuussa 2010 Ebeli ja Espoon musiikkiopisto yhdistyivät. Ebelin linjanjohtajana toimii nykyään jazzlaulaja Mirja Mäkelä, joka oli myös Ebelin rehtorina vuosina 2007-2009. Ebelin opetussuunnitelma noudattaa Taiteen perusopetuksen laajaa oppimäärää, ja Ebelin toiminta on sekä valtiontuen että Espoon kaupungin tuen piirissä.


Jyväskylän ammattiopisto

jao

Oletko kiinnostunut live-esiintymisestä, yhdessä soittamisesta, instrumenttiosaamisesta tai studiotyöskentelystä? Tee unelmastasi totta ja opiskele muusikoksi Jyväskylän ammattiopistossa.

Opiskeluympäristönä ainutlaatuinen musiikkikampus tarjoaa sinulle paljon mahdollisuuksia musiikilliseen kehittymiseen. Pääset jo opiskeluaikana hiomaan omaa juttuasi: saat kokeilla muusikon siipiäsi ja voit rakentaa uraasi edistävän promootiopaketin markkinointikuntoon. Muiden musiikin osaajien kanssa opiskelu on antoisaa. Tutustut jo opiskeluaikana samanhenkisiin ihmisiin ja rakennat hyvää verkostoa tulevaisuutta ajatellen. Kaiken lisäksi Jyväskylä on mukava opiskelijakaupunki, jossa viihdyt varmasti.

Opiskelu edellyttää musiikillista ilmaisutaitoa ja instrumentin hallintaa, sosiaalisia taitoja, pitkäjänteisyyttä ja sitoutuneisuutta työtehtävään. Koulutuksessa voi suuntautua pop/jazz-musiikkiin tai klassiseen musiikkiin. Opiskelu on yksilöopetusta ja työskentelyä pienryhmissä. Yhteistyö av-viestinnän, työelämän luovien alojen ja Suomalaisen musiikkikampuksen kanssa tuo mahdollisuuksia projektioppimiseen ja monialaisuuteen. Musiikkialan koulutukseen hakevilla on taustallaan jo harrastuneisuus musiikkiin sekä jonkin tai joidenkin instrumentin osaamista. Muusikon koulutukseen on pääsykoe.


 

Karelia ammattikorkeakoulu

Karelia ammattikorkeakoulun (ent. Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu) musiikin koulutusohjelman pop/jazz-musiikin opinnoissa opiskelu on neljän ja puolen vuoden kokonaisuus, joka luo hyvän pohjan sekä muusikkona että pop/jazz-musiikin opettajana toimimiselle. Opiskelu jakautuu instrumenttiopintoihin, yhtyeopintoihin, sekä teoria- ja historiaopintoihin. Näiden lisäksi opiskelija voi valita  suuntautumisvaihtoehtonsa mukaisesti pedagogiikan opinnot tai luoda oman opintopolkunsa muusikko-opintojen tarjonnasta.

Koulutuksen tavoitteina ovat opiskelijan muusikkouden kokonaisvaltainen kehittäminen, oman instrumentin hallinta ja syvällinen tunteminen sekä pop/jazz-musiikin eri osa-alueiden tuntemus ja tyylikeinojen hallinta. Opintojen myötä opiskelija kykenee luomaan uutta ja omannäköistä musiikkia yhdistettynä suuntautumisen mukaisesti joko pedagogiseen osaamiseen tai muusikon monipuolisen ammattikuvan kehittämiseen.


 

Kauhajoen evankelisen opiston pop/jazz-linja

Kauhajoen evankelisen opiston pop-jazz -linjan opinnot tarjoavat loistavat mahdollisuudet alan perustietojen ja -taitojen oppimiseen ja jatko-opintopaikan saamiseen. Opetus tähtää konservatorioiden pop/jazzmusiikin ja musiikkiteknologian opintolinjojen pääsykokeisiin ja opiskelijamme ovatkin päässeet erittäin hyvin ammatilliseen koulutukseen ja alalle. Innostava ja oppimiseen kannustava ilmapiiri tarjoaa tien omien valmiuksien kehittämiseen, vaikka jatko-opinnot eivät ehkä kiinnostaisikaan. Opetuksen pääpaino on instrumentin hallinnassa, yhtyesoitossa ja improvisoinnissa. Kaikissa opetettavissa aineissa pyritään pt 3-tasoisiin opintosuorituksiin. Aineopintoihin kuuluvat mm. musiikin teoria, musiikin historia, säveltapailu, sovitus, harmonia ja improvisaatio, transkriptio ja analyysi, yhtyetyöskentely, soitin- tai lauluopetus ja studiotyön perusteet. Laulussa, soittimissa ja teoria-aineissa voi suorittaa Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SMOL) ja Helsingin Pop/Jazz -konservatorion musiikkikoulu ja -opistotasoisia kurssitutkintoja. Opintoihin kuuluu myös musiikkivideoiden kuvaus, tallennus ja editointi yhteistyössä Mediataide-Pelivisio -linjan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden käytössä ovat studio ja yhtyetilat sekä editointilaitteisto omaehtoista työskentelyä varten.


 

Keski-Pohjanmaan konservatorio

kon

Keski-Pohjanmaan konservatorion pop/jazz-musiikin koulutuksessa perehdytään rytmimusiikin eri tyyleihin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet hallita monipuolisesti alan perustehtäviä. Opiskelija saa perusvalmiudet myös sävellys- ja sovitustyöhön sekä muusikon toimenkuvaan liittyviin käytännön tietoihin ja taitoihin. Opinnot sisältävät kaikille yhteisiä lukio-opintoja, musiikin ammatillisia opintoja sekä vapaasti valittavia opintoja. Opinto-ohjelma sisältää runsaasti yhtyetyöskentelyä, pääaineen ja sivuinstrumentin opintoja, musiikin teoria-aineita, sekä erilaisia käytännön projekteja.

Yksityis- ja workshopopetusta käyvät säännöllisesti antamassa myös vierailevat opettajat, joista tunnetuimpia ovat Pentti Lahti, Mikko Hassinen, Markus Ketola, Miri Miettinen, Sakari Kukko, Ari Poutiainen, Puppe Strandberg, Micke Långbacka, Sid Hille ja Eero Koivistoinen. Konserttivierailuja ovat viime vuosina tehneet mm. The New Time Line, Kaisa Kulmala Trio, Herd Trio, InFinIta Quinteto, Joonas Haavisto Quartet, Soul What ja NordPlus Big Band. Kansainvälisistä vierailijoista mainittakoon lisäksi Carlos D’l Puerto, Bertil Strandberg, Andreas Öberg, Ted Trimble, Gene Calderazzo, Max Schultz ja Jan Simons. Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. Aiemmat opinnot ja työelämäkokemus luetaan hyväksi. Opintoihin sisältyy myös 20 opintoviikkoa työssä oppimista. Musiikkialan perustutkinnossa opiskelija suorittaa toisen asteen muusikon tutkinnon. Hän voi toimia rytmimusiikin alueella erityyppisissä yhtyeissä tai hakeutua jatko-opintoihin esim. Metropolian pop/jazz-musiikin koulutusohjelmaan tai Sibelius-Akatemian jazz-osastolle. 


 

Keski-Suomen popjazzopisto

popjazzKeski-Suomen Popjazzopisto tarjoaa monipuolista ja yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Popjazzopiston tavoitteena on antaa yksilöopetuksen rinnalla ryhmäopetusta, joka on yksi tärkeimmistä opiston painopisteistä. Ryhmäopetus paitsi innostaa oppilaita musisoimaan yhdessä, mutta myös kehittää luovuutta ja kykyä kommunikoida musiikin avulla. Popjazzopiston päämääränä on rohkaista oppilaita harrastamaan musiikkia itsenäisesti ja tavoitteellisesti, ilman suorituskeskeistä ilmapiiriä. Popjazzopiston monipuolisen opetustarjonnan kautta oppilaalla on mahdollisuus syventää henkilökohtaista musiikkisuhdettaan, saada valmiudet tutustua muihin kulttuureihin eri musiikkityylien kautta sekä omaksua hyvä perustieto ja –taitopohja eri taidealojen jatko-opintoja varten. 

Opetuksen painopisteenä on oma musisointi, eli toiminnan kautta tekemällä ja kokemalla oppiminen. Esimerkiksi teoriaopinnoissa käytetään oppimisen apuna omaa pää-instrumenttia ja sen kautta pystytään havainnollisesti tutkimaan musiikinteorian eri ilmiöitä (sointuja, melodiakulkuja, rytmejä, harmoniaa jne.). Oppilaita ohjataan harjoittelemaan itsenäisesti, osallistumaan aktiivisesti opetukseen sekä kannustetaan musisoimaan ja harjoittelemaan yhdessä. Esiintymistilaisuudet (keikat, jamit) ja opettajavierailut kuuluvat olennaisena osana Popjazzopiston ja ovat osa jokaista opintokokonaisuutta.


 

Lappia Pop&Jazz Konservatorio

Pop&Jazz Konservatorio Lappiassa voit opiskella muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin suorittamalla 2.asteen musiikkialan perustutkinnon (120 ov). Koulutukseen hakijalta edellytetään aikaisempaa musiikin harrastuneisuutta, oman instrumentin sekä musiikin teorian perustaitoja. Haku koulutukseen tapahtuu kevään yhteishaussa. Opiskelijat valitaan pääsykokeiden perusteella.

Musiikkialan perustutkinnon suoritettuasi ja suuntautumisestasi riippuen voit toimia erilaisissa musiikkialan tehtävässä, kuten esiintyvänä taiteilijana, miksaajana, äänittäjänä tai musiikin palvelu- ja tuotantotehtävissä sekä kuntien ja muiden yhteisöiden musiikin harrastus- ja ohjaustoiminnoissa joissa edellytetään monipuolista musiikillista osaamista sekä alan erityistehtävien hallintaa. Opinnot suuntautuvat pop- /rock- /iskelmä- /jazz-musiikkiin.

Opiskelijoita oppilaitoksessa on n.80 ja henkilökuntaa n.15. Hallinnollisesti Konservatorio kuuluu Ammattiopisto Lappiaan. Konservatorio toimii marraskuussa 2003 valmistuneessa Musiikkitalossa, joka tarjoaa upeat puitteet saleineen, studioineen sekä harjoitustiloineen musiikkialan opiskeluun. Yhteistyö mm. Ammattiopisto Lappian sekä Kemi-Tornion AMK:n kulttuuri- sekä muiden koulutusalojen kanssa mahdollistavat kokonaisvaltaiset projektit valoineen, lavastuksineen, puvustuksineen, maskeerauksineen, televisiointeineen sekä radiointeineen. 

Opiskelu oppilaitoksessa on maksutonta. Ammattiopisto Lappia järjestää kaikille tarvitsijoille asuntolapaikan. Oppilaitoksen opiskelija-asunnoissa asuvilta nuorisoasteen opiskelijoilta ei peritä vuokraa. Ravintola Pikantti tarjoaa opiskelijoille ilmaisen lounaan joka arkipäivä.


 

Länsi-Pirkanmaan musiikkiopisto

Länsi-Pirkanmaan musiikkiopiston pop-jazz -opetuksessa noudatetaan soveltuvin osin Pop-Jazz- konservatorion kurssivaatimuksia. Opetussuunnitelmaa kehitetään yhteistyössä Pop-Jazz- konservatorion ja Pirkanmaan Musiikkiopiston kanssa. 

Opetus käynnistettiin syksyllä 2001. Opiskelijoita on otettu lähinnä kosketinsoittimiin, sähkökitaraan ja -bassoon, rumpuihin sekä harmonikkaan. Pääsykokeet pidetään toukokuun viimeisellä viikolla.

Opetus perustasolla on yksilöopetusta pääsoittimessa ja opinnot sisältävät pop-jazz-musiikin perusteet (teorian ja säveltapailun peruskurssit), pop-jazz-musiikkitiedon sekä yhtyesoiton. Yhtyeessä pyritään soittamaan taitojen mukaisesti mahdollisimman pian. Musiikin perusteiden opiskeluun on osallistuttava viimeistään sinä vuonna, kun oppilas täyttää 11 vuotta. Perustason opinnot on suoritettava loppuun ennen 20-vuoden ikää. Enimmäisopiskeluaika perustasolla on 8 vuotta.

Opistotason opetus koostuu samoista yksilöllisistä ja yhteisistä oppiaineista kuin perustasolla. Opistotasolla opetuksen määrä ja kurssien vaikeustaso lisääntyy. Opistotaso on suoritettava 4 vuodessa. Opistotason päättötodistuksen suoritettuaan oppilas voi hakea ammattiopintoihin.


 

Metropolia ammattikorkeakoulu

Metropolian pop/jazz-musiikin koulutusohjelma on pitkät perinteet omaava ja valtakunnan ainoa rytmimusiikin koulutusta omana koulutusohjelmanaan tarjoava täyden palvelun talo. Käytössämme Helsingin Arabiassa on Suomen paras opettajakunta sekä upea oppimisympäristö Arabia-saleineen ja studioineen.

Pop/jazz-musiikin koulutusohjelmasta valmistuu monipuolisia rytmimusiikin ammattilaisia. Opinnoissa erikoistutaan mm. pop-, jazz-, r & b- ja rockmusiikkiin ja saadaan ammatillinen pätevyys instrumentin tai musiikinteorian opettajaksi, muusikoksi, musiikkituottaja-teknologiksi tai musiikintekijäksi.

Metropolian pop/jazz-musiikin koulutusohjelmasta valmistuvat hallitsevat soittamisen ja laulamisen, musiikin luomisen ja sovittamisen, teorian ja nykyteknologian. Heillä on kyky kehittää ammattitaitoaan ja rikastuttaa luovalla tietämyksellään kotimaista ja kansainvälistä rytmimusiikkia.

Pop/jazz-musiikin koulutusohjelmassa voi opiskella pääinstrumenttina laulua, saksofonia, huilua, klarinettia, vaskipuhaltimia, jousisoittimia, kitaraa, pianoa, kosketinsoittimia, harmonikkaa, sähkö- tai kontrabassoa, rumpuja tai lyömäsoittimia. Musiikkituottaja-teknologin syventässä opinnoissa opiskelevien pääinstrumentti voi olla myös tietokoneen musiikkisovellukset tai äänistudio. Tuottaja-teknologin opintoihin hakevien tulee tästä huolimatta omata riittävät perustaidot yhdessä "perinteisessä" pääinstrumentissa tai laulussa.


 

Oulun konservatorio

oulukons

Oulun konservatorion pop- & jazzmusiikin osasto on perustettu vuonna 2000 antamaan opetusta afroamerikkalaisen rytmimusiikin eri osa-alueilla. Toiminta on jaettu pop & jazz -musiikin II-asteen musiikkialan perustutkintoon (120 opintopistettä) tähtäävään koulutukseen sekä pop- & jazz- musiikin nuorille harrastajille tarkoitettuun perusopetukseen. Opiskelijoita on osastolla yhteensä 150 (syksy 2010).


 

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 

Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot Oulun seudun Ammattikorkeakoulussa painottuvat pääinstrumentin osaamisen kehittämiseen, jossa keskeisellä sijalla ovat yhtyesoitto sekä esiintymiset. Teorian pääaineekseen valinneet erikoistuvat säveltämiseen. Tutkintoon sisältyvät 60 opintopisteen laajuiset opettajan pedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Opinnäytetyö on taiteellinen tai kirjallinen tuote. Taiteelliseen opinnäytetyöhön liittyy aina kirjallinen raportti. Pop- ja jazzmusiikin suuntautumisvaihtoehdon opinnot suorittaneet voivat toimia musiikin ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muissa musiikkipedagogista asiantuntemusta vaativissa tehtävissä. Pop- ja jazzmusiikin opettamisen ammattilainen saa valmiudet toimia myös muusikkona.Palmgren-konservatorio

Palmgren -konservatorio on Porissa toimiva maamme kolmanneksi vanhin musiikkioppilaitos. Rytmimusiikin opetuksella on pitkät perinteet Palmgren -konservatoriolla. 1975 Seppo Tyni kutsuttiin taloon kitaransoiton opettaksi. 1980 jazzmuusikko ja pianisti Vladimir Shafranov kiinnitettiin jazz-osaston johtajaksi ja hän koulikin ansiokkaasti pientä mutta motivoitunutta ryhmää. Opiskelijoina tuolloin oli maamme tämän päivän eturivin jazz-muusikoita, kuten Jari Perkiömäki ja Tapani Rinne. 1999 Mika Mylläri nosti rytmimusiikkiosaston kohti nykyistä kukoistustaan. Samaan aikaan alkoi myös ammatillinen koulutus Palmgren -konservatoriossa.

Palmgren-konservatorio kouluttaa muusikoita ja musiikkiteknologeja freelance-muusikon vaativiin työtehtäviin ja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin. Tapahtumakaupunki Porin hyvät työelämäyhteydet takaavat motivoivan ja mielekkään työssäoppimisen ja mahdollisuudet työllistyä opintojen jälkeen. Konservatorio tekee tiivistä yhteistyötä mm. Pori Jazz -festivaalin, Pori Big Bandin ja paikallisten äänentoisto - ja ravintolayrittäjien kanssa. Tervetuloa Poriin Suomen viralliseen jazz-kaupunkiin!


 

Pirkanmaan musiikkiopiston Pop/jazz-linja

Pirkanmaan musiikkiopiston kevyen musiikin linja antaa opetusta useissa soittimissa, minkä lisäksi linjan opiskelijat osallistuvat yhtyetyöskentelyyn ja musiikin perusteiden (teoria-aineiden) opetukseen.

Pirkanmaan musiikkiopiston opetus on pääpiirteissään perusopetusta ja opistossa voi suorittaa peruskurssien 1/3-, 2/3- ja 3/3-kurssien lisäksi myös I-kurssi. Pop/jazz-instrumenteissa ja musiikin perusteissa opiston kurssivaatimukset ovat valtakunnallisesti hyväksyttyjä. Opetuksessa pyritään antamaan valmiuksia kaikissa pop/jazz-musiikin tyyleissä sekä mm. improvisointi- ja biisintekotaitojen kehittämisessä. 

Pirkanmaan musiikkiopiston pop/jazz-linjan tavoitteena on, että kaikki opiskelijat saavat osallistua yhtyetyöskentelyyn opiskelunsa aikana, joka yleensä kestää 3 - 5 vuotta. 

Suoritettuaan perusopinnot linja pyrkii siihen, että opiskelijoilla olisi niin halutessaan valmius hakeutua ammattiin johtaviin opintoihin. 


 

Pop & Jazz konservatorio

Pop & Jazz Konservatorio on Suomen johtava rytmimusiikin opetukseen erikoistunut musiikkioppilaitos, joka perustettiin vuonna 1972. Konservatoriossa annetaan musiikkialan harrastetavoitteista perusopetusta ja ammatillista peruskoulutusta. Ammattiopetuksessa opiskellaan muusikoiksi tai musiikkiteknologeiksi.

Pop & Jazz Konservatorion perusopetuksen oppilaat saavat musiikista elämäänsä rikastuttavia ja muita pyrkimyksiään tukevia virikkeitä. Konservatorion tavoitteena on tukea oppilaiden innokkuutta ja omaleimaisuutta sekä antaa eväitä ryhmätyöskentelyyn, erilaisuuden hyväksymiseen ja suvaitsevaisuuteen.

Konservatorion ammatillisesta perustutkinnosta valmistuu rytmimusiikin alan perustehtävät monipuolisesti hallitsevia muusikoita ja musiikkiteknologeja.Rovala-opisto

Rovalan Pop & Rock-linjan tarkoituksena on tukea opiskelijan persoonallista musiikillista ilmaisukykyä. Linja tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden kehittää soitto- tai laulutaitoaan, lavaesiintymistään, musiikin teorian tuntemustaan, biisinteko/sanoittamistaitojaan ja musiikkiteknologian hallintaa.

Pop & Rock -linja tarjoaa ponnahduslaudan musiikkimaailman ammattilaiseksi haluavalle, halusitpa sitten soittaa tai laulaa, esiintyä artistina, tai kenties toimia musiikin tuottajana, sanoittajana tai biisintekijänä. Samalla se antaa valmiuksia hakeutua jatkokoulutukseen esimerkiksi konservatorioihin ja muihin alan oppilaitoksiin.

Noin 90 % Pop & Rock -linjan jatko-opintoihin hakeneista sai opiskelupaikan.

Linjalla on mahdollisuus suorittaa konservatorioiden tutkintovaatimusten mukaisia peruskurssitutkintoja eri instrumenteissa, teoria-aineissa ja laulussa.


Savonia-ammattikorkeakoulu

Savonia-ammattikorkeakoulussa voit kouluttautua rytmimusiikin (pop/jazz) musiikkipedagogiksi alan huippuopettajien monipuolisessa ohjauksessa. Opettajina ovat kokeneet maan huiput, joita täydentävät koti- ja ulkomaiset vierailijat. Kuopion Musiikkikampus (Savonia-ammattikorkeakoulu, Kuopion konservatorio, Sibelius-Akatemian Kuopion osasto) tarjoaa vuosittain mielenkiintoisia yhteisproduktioita tanssikoulutuksen ja klassisen musiikin kanssa, jopa yli yksikkörajojen muiden koulutusalojen opiskelijoiden kanssa.


 

Sibelius-Akatemian jazzosasto

Sibelius-Akatemian jazzmusiikin koulutus on alansa ainoa yliopistotasoinen edustaja Suomessa. Sen perustehtävänä on afroamerikkalaiseen traditioon perustuvan musiikin korkeimman koulutuksen antaminen maassamme. Yhteistyö kansainvälisten jazzkoulutusalan järjestöjen kanssa sekä kiinnostavien ulkomaisten jazzartistien koulutus- ja konsertointivierailut luovat luontevan pohjan monenmoiselle kansainväliselle toiminnalle.

Vuonna 1983 alkaneen taipaleensa aikana jazzmusiikin opetus SIbelius-Akatemiassa on vakiinnuttanut paikkansa sekä suomalaisessa kulttuurielämässä että kansainvälisellä jazzkentällä, ja koulutus kokoaa yhteen suomalaisten jazzmuusikoiden kerman opettajiksi ja opiskelijoiksi. Merkittävä osa jazzmusiikin opiskelijoista on löytänyt tiensä Sibelius-Akatemiaan ulkomailta. Opetus heille annetaan englannin kielellä. Ulkomaiset mestarikurssivieraat ovat kiinteä ja tärkeä osa jazzmusiikin opetusta Sibelius-Akatemiassa.Vierailemassa ovat käyneet esimerkiksi Randy Brecker (trumpetti, USA), Tim Hagans (trumpetti, USA), Anders Jormin (basso, Ruotsi), Phil Markowitz (piano, USA), Gustavo Bergalli (trumpetti, Ruotsi), Vince Mendoza (sävellys, USA), Kenny Werner (piano, USA), Jerry Bergonzi (saksofoni, USA), Joey Calderazzo (piano, USA), Jim McNeely (piano, sävellys, USA), Ben Monder (kitara, USA) ja Rebecca Mauleon-Santana (piano, sävellys, USA).

Opiskelija voi valita pääaineeksi joko jazzinstrumentin tai jazzsävellyksen. Tavoitteena on antaa sellaiset afroamerikkalaiseen musiikkikulttuuriin pohjautuvat tiedot ja taidot, että tutkinnon suorittaneet kykenevät toimimaan vaativissa muusikon, orkesterinjohtajan, sovittajasäveltäjän tai pedagogin tehtävissä. Maisterin tutkinto antaa valmiudet jatko-opintoihin, joita Sibelius-Akatemiassa voi jatkaa tohtorin tutkintoon saakka. Jazzmusiikkia voi opiskella myös pedagogiikkaoppilaana tai Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksessa, joka on tarkoitettu peruskoulua tai lukiota käyville musiikinharrastajille.


 

Turun konservatorio

Musiikkialan ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritetaan 1-3-vuotinen musiikkialan perustutkinto, joka on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. Valittavina ovat muusikon tai musiikkiteknologin tutkinnot. Tutkinto sisältää myös yleissivistäviä opintoja, jotka suoritetaan Turun iltalukiossa, mikäli opiskelijalla ei ole jo aiemmin hankittuja vastaavia opintosuorituksia, kuten esim. ylioppilastutkintoa. Toisen asteen tutkinto antaa perusvalmiudet työelämään sekä yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Alasta riippuen se myös lyhentää opiskeluaikaa jatkokoulutuksessa. Muusikon suuntautumisvaihtoehdot Turun konservatoriossa ovat klassinen musiikki ja pop/jazz-musiikki. Monipuoliset musiikkiopinnot sisältävät työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä. Konservatorion musikaali- ja oopperaproduktiot sekä konsertit, tanssiesitykset ja tapahtumat tarjoavat paljon mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen. Eri yhteistyötahojen kanssa toteutetut projektit tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden esitellä osaamistaan ja solmia yhteyksiä työelämään.