Kirjallisuus

Broms, Henri (2007): Jazzin semiotiikkaa. Imatran kansainvälinen semiotiikka-istituutti. Imatra.

Eerola, Jari (1999): Pori Jazz -festivaalien musiikki päivälehdissä 1967-1995. Pro gradu-tutkielma. Tampereen Yliopisto. Tampere.

Ennekari, Risto (1996): Pori Jazz - kolme vuosikymmentä improvisointia. WSOY. Porvoo.

Haavisto, Jukka (1991): Puuvillapelloilta kaskimaille - Jatsin ja jazzin vaiheita Suomessa. Otava. Keuruu.

Haavisto, Jukka (1994): Suomijazzin vuosikymmenet: jazzmusiikki Suomessa vuosina 1919-1969. Sibelius-Akatemia. Helsinki.

Hokkanen, Pertti (1975) (toim.): Pori Jazz 1966-1974. Pori Jazz 66 ry. Pori.

Hytönen, Elina Tuulia (2010): Moments of Bliss and Trancendence in Jazz: Professional Jazz Musician's Reports of Flow Experiences. Itä-Suomen Yliopisto. Joensuu.

Jalkanen, Pekka (1989): Alaska, Bombay ja Billy Boy. Suomen etnomusikologinen seura. Helsinki.

Jalkanen, Pekka & Kurkela, Vesa (2003): Populaarimusiikki. WSOY. Helsinki.

Lappeteläinen, Kati (2005): Kalevalaista jazzia - Intertekstuaalisuus, akkulturaatio ja autenttisuus kalevalaisen musiikin ja suomalaisen jazzin fuusiotyylissä. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

Mäkelä, Janne (2011) (toim.): The Jazz Chameleon. Suomen Jazz & Pop arkisto. Helsinki.

Nurmi, Visa et al. (1980) (toim.): Pori Jazz 1975-1979. Pori Jazz 66 ry. Pori.

Partanen, Markus (2007) (toim.): Rytmihäiriöitä - Uuden Suomi-jazzin nousu. Like. Helsinki.

Poutiainen, Ari & Kukkonen, Risto (2011) (toim.): Suklaasydän, tinakuoret - Jazziskelmä Suomessa 1956-1963. Suomen Jazz & Pop arkisto. Helsinki.

Toivanen, Mikko (2000): Jazz luonnollisena systeeminä - Fenomenologis-semioottinen tutkielma modernin jazzin myytistä ja sen merkityksestä. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä.

Tuovinen, Jussi (2010): Savon jatsi: tekijöitä ja tapahtumia vuosien varrelta. Jazz & Blues. Kuopio.

Vesterinen, Ilmari (2006): Mäyräkolon jazzareita - tarua ja totta Old House Jazz Clubista ja suomalaisesta jazzmusiikista. WSOY. Porvoo.

Vuorela, Jari-Pekka (1986) (toim.): Finnish Jazz. Finnish Jazz Federation. Helsinki.

Vänttinen, Päivi (1998): Turku Jazz - osakunnista konserttisaleihin. Turku jazz ry. Turku.