Siirry pääsisältöön

Hae mukaan Jazz Finland International -hankkeeseen 

entry-image

Vuonna 2016 aloitetussa hankkeessa edistetään suomalaisen jazzalan kansainvälistymistä. Mukaan haetaan nyt myös uusia yrityksiä.

Suomen Jazzliitto hakee uusia osallistujia Jazz Finland International -kansainvälistymishankkeeseen. Aiempina vuosina mukaan valitut voivat hakea jatkorahoituskautta tässä samassa haussa.

Jazzliitto hakee kansainvälistymishankkeelle rahoitusta kaudelle 2019-2020. Haussa valitut osallistujat sitoutuvat hankkeeseen mikäli rahoitus hankkeelle myönnetään. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut hanketta vuosina 2016-2018. 

Mukaan voivat hakea suomalaiset jazzalan yritykset ja artistiyrittäjät (tmi, ky, oy, osuuskunta), joilla on jo olemassa olevia kansainvälisiä avauksia sekä hyvät edellytykset kansainvälisesti menestyksekkääseen toimintaan. Hakijan tulee toimittaa Suomen Jazzliitolle suunnitelma, jossa esitetään hankekauden aikana (syys 2019–31.12.2020) toteutettavat vienti- ja kansainvälistymistoimenpiteet, hakijan kansainväliset tavoitteet sekä suunnitellut kohdemarkkina-alueet. Suunnitelman mukana tulee toimittaa myös budjetti. Omarahoitusosuuden tulee kattaa vähintään 20 % suunnitelman kokonaiskuluista (hankeraha + omarahoitus). Hyväksyttäviin hankekustannuksiin luetaan matka- ja majoituskulut, artistipalkkiot, ostopalvelut (mm. viestintä, jakelu, edustus kohdemarkkinoilla) sekä agentin/tuottajan palkkiot. Mukaan valittavien yritysten suunnitelmat käydään läpi ja tarkennetaan hankekoordinaattorin kanssa hankkeen rahoituspäätöksen ollessa myönteinen. Myönnettävän hanketuen lopullinen suuruus päätetään rahoituksen varmistuttua. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksistä pyritään ilmoittamaan viimeistään huhtikuussa 2019.

Hakemukset tulee toimittaa 9.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen info@jazzfinland.fi. Hakijoille ilmoitetaan tuloksista ennen tammikuun 2019 loppua.
 
Lisätietoja hankkeesta sekä hausta antaa:
Toiminnanjohtaja Maria Silvennoinen
050 5367491
maria.silvennoinen@jazzfinland.fi

Jazz Finland International -hankkeen tavoitteena on lisätä suomalaisen jazzmusiikin esiintymistoimintaa, tunnettuutta, näkyvyyttä, verkostoja ja arvostusta kansainvälisesti, sekä kehittää kotimaisten jazzalan yritysten vientiosaamista erityisesti kansainvälisen myynnin, markkinoinnin ja verkostojen rakentamisen osalta. Hankkeen ansiosta lisääntynyt jazzvienti tuo mukanaan uusia työmahdollisuuksia niin suomalaisille muusikoille kuin heidän taustajoukoilleen. Tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla hankkeen piirissä syntyväksi suunniteltujen sopimusten, esiintymisten, julkaisujen ja tapahtumien toteutumista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 1.8.2017 päättyneelle hankkeen ensimmäiselle kaudelle 80 000 euroa Kulttuuriviennin kärkihanke -tukea. Toisen vaiheen toimenpiteitä ministeriö rahoitti 110 000 euron kulttuurivientituella. Toisen vaiheen hankekausi päättyy vuoden 2018 lopussa. Hanketta koordinoi Suomen Jazzliitto ry.

Hanke koostuu kahdesta osasta: yrityskohtaisista toimenpiteistä sekä kaikille yrityksille yhteisistä toimenpiteistä. Vielä kesken olevassa toisessa kaudessa on mukana 15 kotimaista jazzalan yritystä. Yrittäjät tekivät hankekaudelle kukin omiin tarpeisiinsa sopivan vientisuunnitelman, jota toteutettiin vuosien 2017–2018 aikana. Hanketuen avulla on onnistuttu solmimaan sopimuksia agentuurien ja levy-yhtiöiden kanssa ja saamaan projekteille kansainvälistä näkyvyyttä ja tärkeää jalansijaa kohdemarkkinoilla. Kaikille yhteisiä toimintoja ovat olleet muun muassa mentorointipalvelut, markkinointikoulutus, messut ja verkostoitumistilaisuudet.

Hankkeen toisen kauden osallistujat ovat Aki Rissanen Music, Annamaija Music Company, Astra Music, Boulder Music Helsinki, Creatika Agency, Diamond T Oy, Eclipse Music, EK-production Oy, Hub Productions, Jazz HUG, Joonas Haavisto Production, Maetka, No Problem! Music, Vapaat äänet ja We Jazz Oy.

Kommentoi