Pohjoismainen jazzverkosto 20 vuotta

entry-image

Pohjoismainen jazzverkosto juhlii 20-vuotista taivaltaan tänä vuonna. Juhlavuoden kunniaksi Jazz Finland julkaisee kolmiosaisen artikkelisarjan, jonka ensimmäisessä osassa pureudutaan verkoston vaiheisiin ja työkaluihin. Verkoston tavoitteena on lisätä maiden jazztoimijoiden yhteistyötä ja edistää pohjoismaisen jazzin näkyvyyttä. Merkittävin osa verkoston toimintaa on Nordic Jazz Comets. 

Pohjoismaisten jazzkenttien yhteistyö alkoi Pohjoismaisen kulttuuripisteen rahoittamana kaksi vuosikymmentä sitten, kun tarve maiden väliseen kulttuurivaihtoon ja resurssien yhdistämiseen syntyi. Vuonna 1999 pohjoismainen jazzverkosto, Nordic Jazz Network, kokosi yli 20 ammattilaista kehittämään eri maiden klubi- ja festivaalitoimijoiden yhteistyötä. Toiminnan lähtökohtana oli tällöin pohjoismaisten autonomisten ja reuna-alueiden aktivointi ja osallistaminen. Työkaluiksi tähän syntyivät nuorille muusikoille tarkoitettu Young Nordic Jazz Comets -yhtyekilpailu ja Vinterjazz-tapahtuma.  

Verkoston jäseninä olivat aluksi pohjoismaiset jazzliitot sekä joukko festivaali- ja klubitoimijoita. Projektirahoituskauden päättyessä vuonna 2011 toiminta tehostettiin viiden jazzliiton koordinoimaksi. Vinterjazz-tapahtumabrändi siirrettiin klubitoimijoille ja Young Nordic Jazz Comets -kilpailun tuotannosta vastasivat jatkossa jazzliitot. Pohjoismaisen jazzverkoston jäseniksi vakiintuivat Suomen Jazzliiton lisäksi FÍH Music School Islannista, Jazz Danmark, Norsk jazzforum ja Svensk Jazz. Verkoston pienentymisestä huolimatta jazzorganisaatiot toimivat kukin maansa jazzkentän edustajina ja sitoutuivat kehittämään koko kenttää hyödyttäviä toimintoja. Vaikka verkoston tavoitteet ja toiminnot ovat muotoutuneet ajan muutosten mukana, työskentelee se yhä yhteistyön, monimuotoisuuden ja viennin edistämiseksi. 

 

Nordic Jazz Comets – kilpailusta showcaseksi ja seminaariksi 

Pohjoismaisen jazzverkoston pääasiallisena ja näkyvimpänä työkaluna on alusta saakka ollut Nordic Jazz Comets. Alussa nimellä Young Nordic Jazz Comets kulkenut hanke oli alle 26-vuotiaille jazzmuusikoille suunnattu yhtyekilpailu, johon osallistui yhtyeitä Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin lisäksi vaihtelevasti myös Färsaarilta, Grönlannista, Gotlannista ja Ahvenanmaalta. Yhteisen loppukilpailun lisäksi kukin maa järjesti kotimaassaan semifinaalin, jossa yhtyeitä arvioi ammattilaisraati. 

Vuonna 2012 Young Nordic Jazz Cometsin konsepti muutettiin kilpailusta showcaseksi, sillä se todettiin kilpailua ajanmukaisemmaksi. Jokainen viidestä jäsenmaasta valitsi vuosittain yhden nuoren yhtyeen, joka esiintyi showcasessa kulloinkin valitussa konserttipaikassa. Paikalle kutsuttiin pohjoismaisia ja eurooppalaisia ammattilaisvieraita, ja showcasen yhteyteen järjestettiin verkostoitumista edistävää oheisohjelmaa, kuten ammattilaistapaamisia, workshop-työskentelyä, jameja ja seminaareja. 

Vuoden 2013 jälkeen projektin vaikuttavuutta haluttiin kasvattaa järjestämällä showcase jo olemassa olevien pohjoismaisten jazztapahtumien ohessa, jolloin paikallinen yleisö ja ammattilaisvieraat olisivat jo paikalla. Young Nordic Jazz Comets järjestettiin seuraavien vuosien aikana osana Europe Jazz Networkin festivaalia Norjan Trondheimissa, Jazz Finland Festivalia Helsingissä, Tampere Jazz Happeningiä Tampereella ja Umeå Jazz Festivalia Ruotsissa.  

Jo vuonna 2014 huomattiin, että myös pohjoismaiden ulkopuoliset festivaalit ovat kiinnostuneita Young Nordic Jazz Comets -showcasesta. Tähän asti monet tapahtumaan osallistuneet yhtyeet olivatkin menestyneet Pohjoismaissa, mutta harvempi oli onnistunut pääsemään muille eurooppalaisille markkinoille. Näistä lähtökohdista käsin showcasetapahtumalle luotiin kaksivuotinen hankesuunnitelma, jolle saatin tuki Pohjoismaiselta kulttuuripisteeltä. Nordic Jazz Comets vietiin vuonna 2017 Berliiniin osaksi Scope-festivaalia ja seuraavana vuonna Lontooseen osaksi EFG London Jazz Festivalia. 

Samalla, kun tapahtuma kokeili siipiään Keski-Euroopassa, showcasen nimestä pudotettiin ”young”-etuliite. Nordic Jazz Cometsin ikäraja poistui, mutta tavoitteena oli edelleen tukea nuoria jazzyhtyeitä kansainvälistymisessä. Tätä tavoitetta tuki showcasen lisäksi järjestetty oheisohjelma, joka keskittyi Saksan ja Brittein saarten jazzmarkkinoihin ja sikäläisiin alan ammattilaisiin tutustumiseen. Huomiota kiinnitettiin aikaisempia vuosia enemmän yhtyeiden kansainväliseen valmiuteen, sukupuolijakaumaan ja ohjelmistokokonaisuuden monipuolisuuteen. 

Nordic Jazz Comets on historiansa aikana toiminut välineenä maidenvälisen yhteistyön ja viennin edistämiseksi. Showcaseihin ja niiden oheisohjelmaan osallistuneet muusikot ovat saaneet kansainvälistä esiintymiskokemusta sekä tukea verkostoitumiseen ja eurooppalaisille markkinoille astumiseen. Samalla alan ammattilaiset ovat saaneet mahdollisuuden verkostoitua toisiin pohjoismaisiin ja eurooppalaisiin toimijoihin ja seurata nuoria pohjoismaisia jazzkykyjä. 

Juha Söder ja Kirsi Lajunen julkistavat vuoden 2007 Suomen semifinaalin voittajaksi Apöllös-yhtyeen, jossa soittivat Jori Huhtala, Joonas Haavisto, Teemu Takanen ja Jonatan Sarikoski. Kuva: Matti Korhonen. 

 

Suomen karsintojen voittajaksi valittiin vuonna 2009 Quartester-yhtye, jossa soittivat Henri Mäntylä, Vesa Ojaniemi, Kasperi Sarikoski ja Jonatan Sarikoski. Samalla Panu Savolaiselle myönnettiin parhaan solistin palkinto. Kuva: Maarit Kytöharju. 

Pohjoismaisen jazzverkoston ja Association Jazzé Croisen edustajat suunnittelevat tulevaisuuden yhteistyötä Pariisissa joulukuussa 2018. Kuvassa Tiphanie Moreau, AJC; Terese Larsson, Svensk Jazz; Antoine Bos, AJC; Øyvind Skjerven Larsen, Norsk jazzforum ja Raisa Siivola, Suomen Jazzliitto.

 

Ranska uutena kohdemaana 

Pohjoismaisen jazzin viennin keskeisinä kohdemaina ovat olleet saksan- ja englanninkielinen Eurooppa. Edellisen hankekauden jalanjäljissä Nordic Jazz Comets suuntaa tänä vuonna Ranskaan. Ranskalaisia jazzyhtyeitä on nähty Pohjoismaissa, mutta vastavuoroisesti Ranskan markkinat ovat perinteisesti olleet ulkomaisille yhtyeille haastavat. Pohjoismaiden yhteinen vientiponnistus Ranskaan on konkretisoitumassa tulevana syksynä yhteistyöhön ranskalaisen Association Jazzé Croisen kanssa. 

Ranskan lisäksi pohjoismainen verkosto kurottautuu kohti Baltiaa. Yhteistyö Pohjoismaiden ja etenkin Viron välillä vahvistuu jatkuvasti. Pohjoismainen verkosto käy aktiivista vuoropuhelua Viron ja muiden Baltian maiden Jazzliittojen ja alan toimijoiden kanssa kanssa alueiden välisen yhteistyön kehittämisestä. Viron Jazzliitto tutustui Nordic Jazz Cometsiin Lontoossa ja on yhtenä kumppanimaana Ranskassa toteutettavassa Nordic Jazz Cometsissa. 

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin jazzorganisaatiot ovat toimineet sitoutuneesti yhteisten tavoitteiden eteen jo kahden vuosikymmenen ajan. Verkoston ydin ja yhteistyön ilo ovat säilyneet samoina, vaikka toimintatavat ja alueelliset painotukset ovat myötäilleet toimintaympäristön muutoksia.  

Pohjoismaisen jazzverkoston 20-vuotisjuhlan kunniaksi Jazz Finland julkaisee kolmiosaisen artikkelisarjan. Ensimmäisessä osassa katsahdetaan verkoston vaiheisiin ja toimintoihin. Seuraavissa osissa tutustutaan tarkemmin verkoston jäsenorganisaatioihin ja tulevaisuuden suunnitelmiin. 

 

 Young Nordic Jazz Comets esittelyvideot vuosilta 2010 ja 2014:

 

Kommentoi