Siirry pääsisältöön

Mukaan pohjoismaiseen promoottoriverkostoon!

entry-image

Onko klubillasi/festivaalillasi/venuellasi jo kansainvälistä toimintaa ja verkostoja, tai resursseja kv-toiminnan aloittamiseen? Onko suunnitelmissanne tuottaa pohjoismaisten artistien konsertteja vuonna 2021? Kiinnostaako kiertueyhteistyön kestävä kehittäminen pohjoismaisten kollegojen kanssa? 

Pohjoismainen kulttuurirahasto myönsi Suomen Jazzliiton, Jazz Danmarkin, Norsk jazzforumin, Svensk Jazzin, Eesti Jazzliiton ja FÍH Music Schoolin (Islanti) Nordic Jazz Comets 2.0 -kiertue- ja verkostohankkeelle apurahan vuosille 2020–2021. Pohjoismaiset jazzorganisaatiot kokoavat nyt Nordic Jazz Comets -showcasehankkeen ympärille jazzklubi- ja festivaalitoimijoiden kiertue- ja yhteistyöverkoston. Suomen Jazzliitto koordinoi hanketta. 

Pilottivaiheessa tarkoituksena on löytää kustakin Pohjoismaasta ja Virosta 2–3 toimijaa, jotka ovat motivoituneita ja sitoutuneita kehittämään vuosien 2020–2021 aikana verkoston toimintamallia, kiertuerakenteita ja arvopohjaa. 

Tavoitteena on saada aikaan nyt koottavan ydinryhmän ympärille kattava konserttijärjestäjien verkosto, joka toimii itsenäisesti kansainvälisen kiertuetoiminnan edistämiseksi. Verkosto myös kehittää käytäntöjä kohti kestävää sosiaalista, taloudellista ja ekologista kehitystä kiertue- ja tapahtumatuotannossa.

Mitä hankkeessa tehdään?

Käytännön työkaluna pilottihankkeessa on kuuden yhtyeen showcase ja ammattilaistapahtuma Nordic Jazz Comets, joka järjestetään seuraavan kerran Pohjoismaissa loppuvuodesta 2020. Osallistujat sitoutuvat:
• valitsemaan yhden yhtyeen joka maasta jazzorganisaatioiden tekemän esivalinnan pohjalta showcaseen
• osallistumaan vuoden 2020 Nordic Jazz Comets -tapahtumaan marras–joulukuussa
• buukkaamaan vähintään yhden showcaseyhtyeen muusta kuin kotimaastaan keikalle vuonna 2021
• solmimaan kiertuekumppanuuksia sekä verkoston sisällä että omassa maassaan yhtyeen konsertin tiimoilta.

Mitä hyödyt hankkeesta?

Hanke tukee verkoston osallistujille yhden Nordic Jazz Comets -showcaseyhtyeen konsertin järjestämistä vuonna 2021, mikäli konsertti on osa kiertuetta joko yhdessä maassa, useammassa maassa tai esimerkiksi tietyllä alueella (Pohjois-Suomi, -Ruotsi ja -Norja tms.). Tuki suhteutetaan konsertin/kiertueen järjestämisen kuluihin. Tuki ei kata konsertin kaikkia kuluja, joten omarahoitusta tulee olla jonkin verran olemassa – ja aktiivisuutta suunnitella kiertueita yhdessä kollegojen kanssa Suomessa ja ulkomailla. 

Hankkeen osallistujille maksetaan matkat ja majoitus sekä ammattilaistapahtumaan osallistuminen Nordic Jazz Cometsiin loppuvuodesta 2020. Lisäksi tapahtuma maksaa muut mahdolliset verkoston tapaamismatkat hankekauden aikana.

Miten osallistujat valitaan?

Mikäli halukkaita verkoston kehitysvaiheeseen on enemmän kuin kolme per maa, kunkin maan jazzorganisaatio tekee valinnan seuraavien kriteerien perusteella:
1. Kustakin maasta pyritään saamaan mukaan sekä jazzfestivaali että jazzklubi/-venue.
2. Toimijoilla tulee olla valmiuksia ja resursseja kansainväliseen yhteistyöhön (näyttöjä kv-buukkauksista viime vuosilta tai selkeä suunnitelma nimenomaan pohjoismaisesta yhteistyöstä) ja halua edistää verkostoitumista myös kotimaassa.
3. Ryhmän koostamisessa otetaan huomioon alueellinen, toimintakonseptien ja yleisöjen moninaisuus sekä kokoluokka.
4. Osallistujien suhteen noudatetaan vähemmistöjen suhteen positiivisen erityiskohtelun periaatetta, eli yhtä sopivista ehdokkaista valitaan vähemmistöön kuuluva.  

Verkoston tehtävänä on edistää kaikkien suomalaisten ammattimaisten toimijoiden verkottumista ja yhteistoiminnan lisäämistä pohjoismaisten kollegojen kanssa. Verkoston toimintaperiaate on avoimuus ja läpinäkyvyys. Saadun apurahan suuruudesta johtuen verkoston pilottivaiheeseen voidaan ottaa enintään 3 konserttijärjestäjää kustakin maasta. Tavoitteena on rakentaa verkostosta itsenäisesti toimiva pohjoismainen kiertue- ja yhteistyömalli, joka on avoin kaikille toiminnasta kiinnostuneille ammattitoimijoille.

Hanke tiedottaa sen toiminnoista (yhtyevalinnoista, kiertueperiodeista, uusista projekteista yms.) ja kaikista verkoston tapahtumista avoimesti ja aktiivisesti. Tarkoituksena on, että verkostosta hyötyy jo heti sen alkuvaiheessa mahdollisimman moni toimija.

KIINNOSTUITKO?

Lähetä 7.1.2020 mennessä hankkeen koordinaattorille vapaamuotoinen viesti ja tiivis perustelu miksi haluat mukaan: 
Raisa Siivola, tuottaja-tiedottaja, Suomen Jazzliitto, raisa.siivola@jazzfinland.fi.

Mainitsethan viestissäsi 
• miksi klubisi/festivaalisi/venuesi haluaa mukaan
• millaisia pohjoismaisia tai muita kv-verkostoja tai avauksia teillä on jo olemassa
• millaisia hyviä käytäntöjä teillä on kestävän kehityksen edistämiseen.

Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiinne. Tarkoituksena on, että verkosto luo toimintamallinsa ja tapansa itse yhteisissä tapaamisissa ja keskusteluissa, joten tarkat toiminnan muodot muotoutuvat vasta hankkeen kuluessa.

Deadline ilmoittautumiseen on ti 7.1.2020. Mikäli kiinnostuneita on enemmän kuin mitä hankkeen pilottivaiheeseen voidaan ottaa mukaan, valinnat tehdään 15.1.2020 mennessä.

Ensimmäinen verkoston tapaaminen pidetään Helsingissä 27.1.2020.

Hanketta koordinoi Suomen Jazzliitto ry. ja rahoittaa Pohjoismainen kulttuurirahasto.
Kumppaneina hankkeessa ovat Eesti Jazzliit, FÍH Music School (Islanti), Jazz Danmark, Norsk jazzforum, Svensk Jazz.

Kuva: Depositphotos, Yuliya Kirayonak

Kommentoi