Jazz Finland LIVE tukee jälleen klubeja ja konserttijärjestäjiä

Vuonna 2016 pilotoitu jazzmusiikin konserttitoiminnan uusi tukimalli jatkuu kuluvana vuonna. Pilottijaksollaan JFL-tuki tuotti uutta konserttitoimintaa yli odotusten, ja hakijoita tälle kaudelle 2017 oli runsaasti. Musiikin edistämissäätiö MES päätti jakaa tämän vuoden tuen poikkeuksellisesti hakijoille kahdessa osassa. 

Jazz Finland LIVE on vuonna 2016 käynnistynyt kolmivuotinen kehityshanke, jonka tarkoituksena on vakiinnuttaa jazzmusiikin vapaalle kentälle tukimalli, jota voitaisiin jatkossa käyttää myös muissa musiikkilajeissa. Tukea myönnetään paikallisille ammattimaisille klubi- ja konserttijärjestäjille säännöllisen toiminnan esiintyjäpalkkioihin. Tuen saaminen edellyttää kuntarahoitusta, ja tuki voi olla enintään kaksinkertainen kuntarahoitukseen nähden. Toiminnan säännöllisyys tarkoittaa vähintään kerran kuukaudessa järjestettäviä konsertteja vähintään kymmenenä kuukautena vuoden aikana.

Musiikin edistämissäätiö MES jakoi tässä ensimmäisessä vaiheessa 13 toimijalle erityisavustuksena yhteensä 70 000 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös osallistumisesta Jazz Finland LIVE -hankkeeseen venyy maaliskuun lopulle. OKM:n päätöksen jälkeen mahdollinen syyskauden avustus jaetaan hakijoille myöhemmin. Nyt myönnettyjen tukien summat vaihtelivat 14 100 euron ja 2 700 euron välillä. 

Musiikin edistämissäätiö MES jakoi Jazz Finland LIVE -tukea 70 000 euroa seuraaville tahoille kevään konsertteihin:

Espoo Big Band ry 
Flame Jazz ry, Turku
Helsinki Jazz ry
Jazzkerho -76, Joensuu ry 
Koko Jazzin Kannatusyhdistys ry
Kotka Jazz ry
Krapin Paja, Tuusula 
Validi Karkia, Pori
Oulun musiikkijuhlasäätiö rs.
Porvoo Jazz Festival 
Ravintola Ylhäinen Oy, Iisalmi
SaloJazz ry
TTT-Teatteripalvelut Oy, Tampere 

Jazz Finland LIVE on Suomen Jazzliiton, Suomen Muusikkojen liiton ja Musiikin edistämissäätiön yhdessä koordinoima hanke. Lisätietoja hankkeesta antaa Jazzliiton toiminnanjohtaja Ami Vuorinen, ami.vuorinen(at)jazzliitto.fi, puh. 040 742 2524. 

Kommentoi