Jazz Finland LIVE -klubiverkostohanke käynnistyy vuodenvaihteessa

Jazz Finland LIVE on vuodelle 2016 jaettava pilottituki ammattimaisen ja säännöllisen jazzkonserttitoiminnan järjestämiseen.

Suomen Jazzliiton ja Muusikkojen liiton yhdessä luotsaaman hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa musiikin vapaalle kentälle yleinen tukimalli, joka edistää ammattimaisesti tuotettujen kulttuuripalvelujen alueellista saatavuutta, taiteen vapaan kentän työllisyyttä sekä alan toimintaedellytysten pysyvää paranemista paikallisten toimijoiden osaamista tukemalla.

Tuen piiriin päässeille klubitoimijoille ja konserttijärjestäjille ohjataan rahoitusta, joka mahdollistaa säännöllisen ja korkeatasoisen jazzkonserttitarjonnan. Tuetun klubiverkoston tavoitteena on myös luoda tarvittavat edellytykset sekä kotimaisten että kansainvälisten artistien kiertuetoiminnalle Suomessa. Klubit vastaavat ohjelmistosuunnittelusta itsenäisesti paikallisen yleisönsä huomioiden.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kohdentanut Jazz Finland LIVE -hankkeelle rahoituksen, joka kattaa noin puolet hankkeen konserttijärjestämisen tukikuluista. Hankkeessa mukana olevat kunnat tukevat alueensa klubitoimijaa suhteessa järjestettyjen konserttien määrään. Kunnan tukea vastaan hankkeesta rahoitetaan noin puolitoistakertainen summa konserttien järjestämiskuluista. Osana kokonaisrahoitusta mukana on myös musiikkialan säätiöiden tukea hankkeelle sekä klubien omarahoitus mm. konserttijärjestämisen muiden kulujen osalta.

Jazz Finland LIVE -tuki on nyt haettavissa. Lisätietoa ja hakuohjeet löytyvät Musiikin edistämissäätiö MES:n sivuilta osoitteesta www.musiikinedistamissaatio.fi/fi/jazz_finland_live_-tuki.

Kommentoi