Flame Jazz ja We Jazz mukaan pohjoismaiseen puls-ohjelmaan

entry-image

Pohjoismainen kulttuurirahasto on valinnut uuden elävän musiikin puls-tukimuodon piiriin 46 konserttijärjestäjää, jotka esittelevät yleisölle lupaavia pohjoismaisia artisteja seuraavien kolmen vuoden aikana. Turkulainen Flame Jazz ja helsinkiläinen We Jazz valittiin Suomen jazztoimijoista mukaan.

Pohjoismainen kulttuurirahaston musiikkipanostus puls tukee keikkapaikkojen, konserttisarjojen ja festivaalien mahdollisuuksia keskittyä pohjoismaiseen musiikkiin ja ottaa ohjelmistoon uusia artisteja. Rahaston jakama tuki mahdollistaa yli 300 konsertin järjestämisen Pohjoismaissa tulevana vuonna. Suomesta mukana on 11 konserttijärjestäjää, joista Flame Jazz ja We Jazz edustavat jazzmusiikkia. Flame Jazz järjestää konsertteja ja muita tapahtumia Turun alueella. Loppuvuoden ohjelmistossa on viisi jazzkonserttia. We Jazzin näkyvin muoto on joulukuinen We Jazz -festivaali Helsingissä. Jo viidettä We Jazz -festivaalia vietetään 3. - 10.12.2017. 

Puls-ohjelman tavoitteena on tukea musiikin virtauksia, jotka eivät lähtökohtaisesti ole kaupallisesti houkuttelevia. Sisällöstä vastaavat konserttijärjestäjät, ja panostukseen osallistuvilta artisteilta edellytetään näyttöä taiteellisesta tasokkuudesta sekä kansainvälistä potentiaalia. Tuen edellytyksenä on myös se, että esiintymispalkkiot ovat ammattimaisella tasolla. Puls-ohjelman panostukseen sopivat erityisesti rytmimusiikin genret. Samalla huomioidaan genrejen välinen liikkumavara, koska monet toimijat liikkuvat useiden tai kaikkien genrejen – mukaan lukien kokeellisen musiikin ja äänitaiteen – välillä.

Pohjoismaisen kulttuurirahaston vanhempi erityisasiantuntija Eline Sigfusson toteaa:
”Hakijakunta oli todella korkeatasoinen, mikä kertoo siitä, että kiinnostus pohjoismaisen elävän musiikin edistämiseen on suurta ja kasvussa. Elävästä musiikista on tullut yksi musiikkielämän keskipisteistä aikana, jolloin musiikin kulutusta hallitsevat suoratoistopalvelut. Rahastolle onkin tärkeää tukea sitä, että elävä musiikki liikkuisi nykyistä enemmän Pohjoismaiden välillä. Puls-järjestäjien valinta mahdollistaa myös vahvan pohjoismaisen esiintymispaikkaverkoston luomisen, mikä taas voi avata ovia uusille artistilupauksille ja kasvattaa heidän pohjoismaista yleisöään.”

Pohjoismainen kulttuurirahasto toteuttaa kolmivuotisen musiikkipanostuksen vuosina 2017–2019. Puls-ohjelma on kehitetty yhdessä kansallisten tukijärjestelmien ja elävän musiikin organisaatioiden kanssa. Ohjelmalla on Pohjoismaiden ja kulttuuriministerien vahva tuki. Rahoitukseen osallistuvat Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvosto, Tanskan taiderahasto, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Musiikin edistämissäätiö.

Kommentoi